Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Welkom

Welkom op de website van Samenwerkingsverband SWV 23-01 VO!

Goed onderwijs is de basis voor alle jongeren. Zij dienen onderwijs en ondersteuning te krijgen waar zij recht op hebben. Voor alle leerlingen binnen het SWV 23-01 VO is er een passend antwoord op de ondersteuningsvraag die zij bij het onderwijsleerproces kunnen hebben. Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en die ondersteuning krijgt waar hij/zij behoefte aan heeft. Centraal: wat heeft de leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig. Goed onderwijs is de basis voor passende ondersteuning. Kwalitatief goed onderwijs betekent:
- Goede prestaties;
- Aandacht voor talentontwikkeling;
- Opbrengst- en handelingsgericht werken;
- Kunnen omgaan met verschillen;
- Doorgaande schoolloopbanen en een professionele, lerende cultuur;
- Kunnen aanbrengen van een goed pedagogisch klimaat.Ga direct naar:
digitale aanvraag TLV-VSO>
digitale aanvraag TLV-PrO>